Baltijas valstu Rēriha biedrību kongresa dalībnieki (1937)