Doma baznīcas fragmenta, kuru gleznoja

N.Rērihs, mūsdienu fotouzņēmums