Pilna Dzīvās Ētikas grāmatu sērija. Izdevniecība "Звезды Гор", Minska, 2007. gads.