Helēnas Rērihas 125. gadskārta.

Februāris 2004. gads.

 

Konference notika Latvijas Valsts Mākslas muzejā. To rīkoja Latvijas Rēriha biedrība sadarbībā ar Valsts Mākslas muzeju.

Referāti

Gunta Rudzīte - "Sievietes tēls Nikolaja Rēriha daiļradē"

Larisa Medjaņikova - "Mūzika Nikolaja

un Helēnas Rērihu ģimenē"

info@latvijasrerihabiedriba.lv