Ievads.

 

    Ar konferenci, veltītu austrumu pētniekam, dižās Rērihu ģimenes vecākajam dēlam Jurijam Rēriham (1902─1960), viņa 100 gadu jubilejā, Rīga apvienojās ar daudzām sirdīm, kas pieminēja J.Rērihu Pēterburgā, Maskavā, Novosibirskā, Ņujorkā un citur pasaulē.

    Gandrīz katram no mūsu vecākajiem Latvijas Rēriha biedrības biedriem atradās kāda tuva tēma, kas saskārās ar J.Rēriha daudzšķautnainās personības darbību.

    Tā Ksenija Rudzīte jau Ļeņingradas studente mākslas vēstures neklātienē raksta kursa darbu par tibetiešu tankām mūsu Ārzemju mākslas muzejā, Ingrīda Raudsepa, pati māksliniece, pievērsusi uzmanību J.Rēriha mākslinieciskajām dotībām. Jānim Ziemelim tuvs budisms, arī pašlaik viņš tikko atgriezies no tibetiešu budistu saieta Gracā Austrijā.

    Astronomijas cienītāju Alvilu Hartmani vilinājis zinātniski-pētnieciskais darbs Himalaju pētniecības institūtā “Urusvati”, kuru vadīja Jurijs Rērihs, bet izdevēju Vilni Vītumu ─ vēl līdz šim noslēpumos tītā Rērihu ekspedīcija pa Centrālo Āziju. Šo rindu autori - gribasspēks, mīlestība pret vecākiem un Skolotāju, kas liek Jurijam Rēriham atgriezties no Brīvības, no Kalniem un, pārvarot necilvēcīgus apstākļus, censties realizēt vecāku iecerēto dzimtenes augšupejai. Bet cik grūti ir: pierunāt pieņemt savu Labumu.

    Ar referātiem piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas un Ukrainas, - Kauņas Rēriha biedrības vadītāja Danute Stukaite un jau ievērojamus panākumus Rēriha Miera pakta aizstāvēšanā guvusī, starptautiskās organizācijas "Mountain Stars" vadītāja Marija Skačkova.

 

Gunta Rudzīte

(LATVIJAS RĒRIHA BIEDRĪBAS GODA PREZIDENTE)