Riharda Rudzīša darbi

 

 

Rihards Rudzītis - "Mūži" (1947.g.)

 

Rihards Rudzītis - "Sarunas ar sirdi"

(autora ikdienas piezīmes, paša apkopotas)

 

Rihards Rudzītis - "Daiļajai Dvēselei"
Dzejas krājums, ko sastādījis pats autors.

 

Rihards Rudzītis - "Svētceļotāja piezīmes"

(1923-1929. g.)

 

info@latvijasrerihabiedriba.lv